De regels die hieronder beschreven staan gelden op DeCity (als Minecraft en Discord)

We verwachten dat je goed op de hoogte bent van regels, en deze ook meeneemt in je roleplay. We zullen wanneer dit ook kan, altijd met je in gesprek gaan. En jou en mogelijke andere partijen, altijd eerst aanhoren. Wanneer dit niet mogelijk is door combatloggen, gebrek aan respect of meervoudig waarschuwingen kan dit resulteren in een maatregel die wij moeten nemen.


BASIS & ROLEPLAY REGELS

1.1. Respect
Wij hebben een zero-tolerance beleidt op pesten, discriminatie, en racisme. Elke bedreiging of intimidatie van een persoon of onze community is hier niet toegestaan. Als je niet overweg met iemand kan, dan probeer je dit op te lossen met een gesprek. Lukt dit niet? Dan vraag een admin om hierin te bemiddelen. Alle pogingen om onze infrastructuur te beschadigen of anderszins te verstoren worden niet getolereerd. We nemen aanvallen en bedreigingen serieus.

1.2. RDM
RDM staat voor Random Death Match. Dit houdt in dat je andere spelers niet gaat aanvallen zonder dat daar geldige roleplay van te voren heeft plaats gevonden

1.3. Combatloggen
Combatloggen houdt in dat je de stad zomaar verlaat tijdens een roleplay scenario of staff-zaak. Wanneer je door bepaalde redenen genoodzaakt bent om de stad te verlaten, dan geef je dit aan de chat. Uiteraard wanneer het te-vaak gebeurt dat je moet uitloggen tijdens een scenario, zonder geldige reden zullen hier sancties voor gegeven worden.

1.4. FailRP
FailRP houdt in dat je er rekening mee houdt, dat alles wat je doet in roleplay doet ook realistisch moet zijn. Vraag jezelf de volgende vragen tijdens een roleplay scenario: Zou dit in het echte leven ook kunnen gebeuren? Past dit bij het verhaal bij mijn karakter?

1.5. NVL
No Value of life houdt in dat je geen waarde hecht aan je virtuele karakter. Net zoals in het echte leven, ga je je zelf niet onnodig in gevaar brengen.

1.6. AFK
Het is niet toegestaan om AFK in de server te staan, terwijl je in een job staat. Wanneer je AFK staat zonder in dienst te zijn, dan zorg je dat je niet in het zicht bent van andere spelers. Dit aangezien mensen mogelijk roleplay met je zouden willen starten.

1.7. Metagaming
Metagaming houdt dat je informatie die je buiten de stad om verkrijgt (denk hierbij aan discord, en andere communicatie-platformen met uitzondering van ons Voice Chat systeem) gebruikt binnen de stad om jezelf in een voordeel te stellen.

1.8. Combatstoren
Combatstoren houdt in dat je je spullen of geld weg stored tijdens een actief scenario. Zorg ervoor dat je minimaal 15 minuten weg bent van het actieve scenario, om je spullen weg te stoppen. Dit geldt voor alle voertuigen, en items die je in je inventaris hebt. Je mag je spullen ook niet aan een andere speler geven.

1.9. Powergaming
Powergaming houdt in dat je je zelf in een oneerlijk voordeel stelt tegenover andere spelers. Denk hierbij aan: handboeien gebruiken terwijl je deze niet hebt, off-road rijden met voertuigen waar dat niet mogelijk mee is. Geef andere spelers ook een kans om de roleplay met jou aan te gaan, zorg voor een leuk roleplay scenario voor beide partijen.

1.10. New Life Rule
Als je dood bent gegaan binnen de roleplay, herinnert jou karakter hier niks meer van. Vrienden, functie, en gebeurtenissen die niet te maken hebben met de aanleiding van jou overlijden mag je wel nog herinneren. Je mag dan ook geen ”wraak” nemen op het moment dat je vermoord bent. Je kan niet ingelicht worden door anderen, om weer mee te doen in een scenario waarbij jij dood bent gegaan.

Terug keren naar plek van overleiden
∘ je moet minimaal 15 minuten lang van deze plek weg blijven.

Wanneer begint een nieuw leven niet?
∘ Je karakter is dood gegaan door RDM
∘ Je karakter is dood gegaan door een bug

1.11. Bugabuse
Bugabuse houdt in dat je bewust gebruik maakt van emotes of bug/exploits zonder dit te melden. Zorg dat je dit vermeld aan een admin of hoger, zodat we dit kunnen oplossen.

1.12. Hacken
Gebruik maken van aangepaste launchers die jou een oneerlijk voordeel geven is verboden. Wij geven hier dan ook een permanente verbanning voor.

1.13. Schelden
Schelden is toegestaan, maar wanneer de andere partij dit niet kan waarderen dan moet je dit ook respecteren. Grof taalgebruik en schelden met ziektes is overbodig, dus zorg dat je dit dan ook niet doet.

1.14. In Character
IC betekent In Character. Dit houdt in dat je karakter klopt met het achtergrondverhaal hiervan. Ga niet zomaar OC (Out of Character), alleen bij instructie of toestemming van een admin.

1.15. FailRP
Zorg dat je niet gaat roepen met failRP, wanneer jij vindt dat daar sprake van is. Probeer het in roleplay op te lossen, of geef het netjes aan de andere persoon aan. Het kan iemand helpen, als je onderbouwt waarom de persoon aan FAILRP voldoet i.p.v. dat je enkel benoemt dat hij/zij aan failRP doet.

1.16. Scammen
Scammen is toegestaan, tot maximaal €10.000. Met uitzondering in de greenzones, hier mag je niet scammen

HULPDIENSTEN / BEDRIJFS REGELS

2.1. Materialen
Medewerkers van de hulpdiensten mogen hun materiaal, of in beslag genomen spullen niet storen in hun voertuig. Daarnaast mogen zij dit ook niet doorverkopen aan andere spelers. Zij mogen dit ook niet op zak hebben buiten dienst.

2.2. Voertuigen
Respecteer je Hulpdienst voertuig net alsof het je eigen auto is, Het is immers Overheids Geld!

2.3. Corruptie: Illegale activiteiten
Het is niet toegestaan om in dienst criminele activiteiten uit te voeren.

2.4. Hulpdiensten, bedrijven en gangs
Op het moment dat je ontslag neemt of ontslagen wordt moet je 24 uur wachten tot je ergens anders mag solliciteren en/of werken. Dit om te voorkomen dat er de hele tijd gewisseld word met jobs.

2.5. Copbaiten
Het (herhaaldelijk) uitlokken van politie is niet toegestaan. Denk hierbij aan: langs blijven rijden met hoge snelheid, agenten uitschelden/uitdagen zonder dat dit aansluit binnen jou scenario/verhaal. Er dient altijd voorafgaande roleplay te zijn.

2.6. Stelen van de politie
Het stelen van politiewapens/ammo/voertuigen/kleding is niet toegestaan. als dit wel gebeurt kan er een volledige account reset komen afhankenlijk van gedrag/doorverkoop

GREENZONES

3.1. Spawn
Op dit moment is de enige greenzone in de DeCity, Spawn. Je mag geen spelers ontvoeren, rippen, vermoorden of schade toebrengen. Daarnaast mag je ook niet scammen, zoals in regel 1.16. wordt vermeld.

3.2 Vluchten naar een greenzone
Je mag niet vluchten naar een greenzone in een actief scenario met gangs, criminelen, of politie. Dit geld voor alle partijen.


Alle regels die hierboven zijn benoemd, kunnen van tijd tot tijd veranderen. Dit gebeurt wanneer er blijkt dat het in de praktijk niet mogelijk is, of wanneer het blijkt dat er extra regels nodig zijn om de kwaliteit van de roleplay te verbeteren.

laatste update op 27-11-2022